Ευρωπαϊκή Εταιρεία
Ελέγχων & Πιστοποιήσεων

Θεματικές Ενότητες


Θεματικές Ενότητες Προγράμματος Κατάρτισης Προσωπικού Ιδιωτικής Ασφάλειας 

 
 • Εκπαιδευτική Εισαγωγή
 • Ιδιωτική Ασφάλεια: Εργασιακό περιβάλλον, Διεθνείς Τάσεις και η Ελληνική Πραγματικότητα
 • Ποινικό Κώδικας
 • Ποινική Δικονομία
 • Ειδικοί Ποινικοί Νόμοι
 • Εισαγωγή στην Ασφάλεια
 • Το προφίλ του Προσωπικού Ιδιωτικής Ασφάλειας
 • Βασικά Καθήκοντα του Προσωπικού Ι.Ε.Π.Υ.Α.
 • Ανταπόκριση σε Περιστατικά
 • Ασφάλεια Εγκαταστάσεων
 • Εξοπλισμός, Μέσα & Τρόποι Προστασίας του Προσωπικού Ασφάλειας Ι.Ε.Π.Υ.Α.
 • Προστασία Προσώπων/ Χρηματαποστολών
 • Πυρασφάλεια/ Πυροπροστασία/ Αντιμετώπιση Τεχνολογικών Ατυχημάτων
 • Παροχή Πρώτων Βοηθειών
 

Χρήστες Online : 1
Συνολικές επισκέψεις :