Ευρωπαϊκή Εταιρεία
Ελέγχων & Πιστοποιήσεων

Πρόγραμμα Εκπαίδευσης


ΜΑΘΗΣΗ-ΑΝΑΠΤΥΞΗ-ΚΑΘΟΔΗΓΗΣΗ-ΕΞΕΛΙΞΗ-ΕΠΙΤΕΥΓΜΑ ΣΤΗΝ ΕΠΙΘΕΩΡΗΣΗ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ

 

ΤΟ COACHING ΣΑΝ ΑΠΟΔΟΤΙΚΟ ΕΡΓΑΛΕΙΟ MANAGEMENTΣΤΑ ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΤΗΣ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ, ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ ΤΡΟΦΙΜΩΝ, ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ ΣΤΗΝ ΕΡΓΑΣΙΑ ΚΑΙ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ
 
Ο πιο σύγχρονος τρόπος επικοινωνίας και καθοδήγησης, όλων των εμπλεκόμενων στην επιθεώρηση συστημάτων προκειμένου να επιτύχουμε τα καλύτερα δυνατά αποτελέσματα στην εργασία μας.
 
Ημερομηνίες διεξαγωγής: 17 & 18 /07/2014
2 Ημέρες -16 ώρες
 
 1η Ημέρα
 
8:30 -9:00  Προσέλευση – Καφές
9:00-10:30  Τι είναι το Coaching; –Τι δεν είναι;/ Coaching και Mentoring-Ομοιότητες και διαφορές- Σε ποιες περιπτώσεις μπορούμε να το εφαρμόσουμε στις εσωτερικές ή μη επιθεωρήσεις; - Εφαρμογή: Ενημέρωση πλαισίου Επιθεώρησης μας με τους Πελάτες στην Πρώτη Εναρκτήρια Σύσκεψη Γνωριμίας με την διοίκηση του πελάτη.
10: 30-10:45 Διάλειμμα
10:45- 12:15 Coaching –Ψυχολογία –Συμβουλευτική/ Τρείς όψεις με διαφορετικά πρόσωπα-η χρήση στην εργασία του Επιθεωρητή, Εσωτερικού Επιθεωρητή Ποιότητας, Ασφάλειας  Τροφίμων, Περιβάλλοντος.
12:15- 12:30 Διάλειμμα
12:30-14:00 Οι στόχοι του Coaching-Τι επιτυγχάνουμε με την εφαρμογή του/ Η χρησιμότητα του coaching στις επιχειρήσεις/ Η τέχνη των ερωτήσεων-Οι τεχνικές του Coach/ Οι διαφορετικές μορφές  του Coaching στις συναντήσεις με τους Υπεύθυνους Διαχείρισης Ποιότητας της επιχείρησης στην καθημερινή πρακτική μιας επιθεώρησης./ Εφαρμογές στην εργασία της Επιθεώρησης 1. Συνέντευξη με το προσωπικό, 2. Έλεγχος επάρκειας πόρων και 3. Επίπεδα δέσμευσης από την διοίκηση.
14:00-14:30 Διάλειμμα για γεύμα
14:30- 16:00 Τι κάνει ένας Coach; – Internal Auditor. Τι δεξιότητες χρησιμοποιεί;/ Τι τύπος  Coach – Επιθεωρητής, Εσωτερικός Επιθεωρητής  Ποιότητας   είμαι!/ Εφαρμογές Coaching στην καθημερινότητα ενός Επιθεωρητή, Εσωτερικού Επιθεωρητή / Παραδείγματα εφαρμογών ανά δραστηριότητα κάνοντας τις σωστές ερωτήσεις με τον σωστό τρόπο./ Εφαρμογές  οι επιθεωρητές κάνουν ασκήσεις καθοδήγησης μεταξύ τους.
16:00-16:15 Διάλειμμα
16:15-17:00 Συμπεράσματα-Master Case Study
 
2η Ημέρα
 
8:30 -9:00  Προσέλευση – Καφές
9:00-10:30  Τα εναλλακτικά μοντέλα του Coaching –GROW και  SOLUTION FOCUS/ Εφαρμογές στην εργασία του Επιθεωρητή, Εσωτερικού Επιθεωρητή -Παραδείγματα από τους συμμετέχοντες – Κτίζοντας το δικό μας μοντέλο Coaching. Εφαρμογές σε Σύσκεψη Ανασκόπησης.
10: 30-10:45 Διάλειμμα
10:45- 12:15 To scaling και οι εφαρμογές του-Εφαρμογές με τους συμμετέχοντες/ Η θετική ψυχολογία του Coach- Επιθεωρητή, Εσωτερικού Επιθεωρητή / Τα εργαλεία και οι Τεχνικές του Coaching-Μετατροπή του coaching σε εργαλείο εφαρμογών από τους συμμετέχοντες στην Φάση της Τεκμηρίωσης.
12:15- 12:30 Διάλειμμα
12:30-14:00 Παραδείγματα και εφαρμογές με τους συμμετέχοντες/ Η καμπύλη της μάθησης-Η εξέλιξη μας σαν Coach- Επιθεωρητή, Εσωτερικού Επιθεωρητή / Η αξιολόγηση του Coaching   της επιθεώρησης με τα κριτήρια του Coach. Εφαρμογές Coaching από τους συμμετέχοντες.
14:00-14:30 Διάλειμμα για γεύμα
14:30- 16:00 Εφαρμογές του Coaching σε όλες τις φάσεις της Επιθεώρησης ( Συσκέψεις-Ενημερώσεις- Μη συμμορφώσεις- Παρατηρήσεις- Ανασκόπηση)/ Το Team Coaching-Εφαρμογές από τους συμμετέχοντες/ Πως θα εφαρμόσουμε το Coaching  στην δουλειά μας; –τα πρώτα βήματα/ Το σταδιακό κτίσιμο της εμπειρίας/ Που θέλουμε να πάμε;-προσωπικό πλάνο ανάπτυξης/ Οι μεγάλες δεσμεύσεις των επιθεωρητών/ Τα αναμενόμενα οφέλη για τους ίδιους και τους πελάτες της Επιχείρησης.
16:00-16:15 Διάλειμμα
16:15-17:00 Σύνοψη -Συμπεράσματα

Χρήστες Online : 1
Συνολικές επισκέψεις :