Ευρωπαϊκή Εταιρεία
Ελέγχων & Πιστοποιήσεων

Ποιότητα

Η Eurocert προσφέρει ολοκληρωμένες υπηρεσίες στον τομέα της ποιότητας έχοντας διαπιστευτεί από το Εθνικό Σύστημα Διαπίστευσης  Ε.ΣΥ.Δ. ,ως ικανός Φορέας Πιστοποίησης, σύμφωνα με τις απαιτήσεις του προτύπου ΕΝ ISO/IEC 17021:2011, να διενεργεί επιθεωρήσεις και πιστοποιήσεις συστημάτων διαχείρισης.


ISO 9001:2008 Σύστημα Διαχείρισης Ποιότητας
EΛOT 1429:2008
EN 15038
EΛOT 1435:2009
ISO 22716:2007 Καλλυντικά
ISO 9001:2015 Σύστημα Διαχείρισης Ποιότητας
ISO 28000:2007
ISO 27001
Χρήστες Online : 1
Συνολικές επισκέψεις :