Ευρωπαϊκή Εταιρεία
Ελέγχων & Πιστοποιήσεων

Ναυτιλία

DRAFT SURVEY

Τι είναι Draft Survey?
 
O ποσοτικός προσδιορισμός είναι μια διεθνής εμπορική συνήθεια που γίνεται σε πολλά χύδην φορτία όπως σιδηρομεταλλεύμα, τσιμέντο κ.α. Κατά την διάρκεια ενός ποσοτικού προσδιορισμού του φορτίου, οι ποσότητες φορτίου υπολογίζονται με βάση την αλλαγή των σχεδίων του πλοίου μεταξύ των διαφορετικών φάσεων της διαδικασίας  φόρτωσης ή εκφόρτωσης, χρησιμοποιώντας τις σκάλες και τους πίνακες των υδροστατικών ιδιοτήτων στο πλοίο. Αυτή η βολική μέθοδος υιοθετείται παγκοσμίως ως η πιο αποτελεσματική και αξιόπιστη στο τρόπο μέτρησης της ποσότητας του φορτίου. 
 
Ποιος είναι ο σκοπός του ποσοτικού προσδιορισμού;
 
Ο σκοπός του είναι να καθορίσει το ποσό του φορτίου που φορτώθηκε ή εκφορτώθηκε προς όφελος όλων των ενδιαφερόμενων μερών.
 

Η EUROCERT AE διεκπεραιώνει:
 
  • την διενέργεια ποσοτικού προσδιορισμού του βάρους φορτίων (Draft Survey) τσιμέντου, κλίνκερ, κάρβουνου και πρώτων υλών και την έκδοση των σχετικών πιστοποιητικών.
  • την διενέργεια δειγματοληψιών (Sampling) φορτίων τσιμέντου, κλίνκερ, κάρβουνου και πρώτων υλών και την έκδοση των σχετικών πιστοποιητικών.
  • τον έλεγχο αμπαριών (Holds Inspection)  και την έκδοση των σχετικών πιστοποιητικών.
  • την καταγραφή των εμπορευμάτων (Tally Report) που φορτώνονται σε πλοίο ή εκφορτώνονται από πλοίο και την έκδοση των σχετικών πιστοποιητικών.
  • την σφράγιση των αμπαριών (Holds Sealing) και την έκδοση των σχετικών πιστοποιητικών.
  • Condition Survey και την έκδοση των σχετικών πιστοποιητικών.
Γιατί με την EUROCERT AE;
 
Η EUROCERT είναι Ελληνικός Ανεξάρτητος Οργανισμός Πιστοποίησης, που διαθέτει άριστα εκπαιδευμένους επιθεωρητές  και με εμπειρία στον χώρο που δραστηριοποιούνται, που ιδρύθηκε  από επιστήμονες με πολυετή εμπειρία στους ελέγχους και στις επιθεωρήσεις, με γραφεία σε 14 χώρες. στην Ευρώπη και στην Ασία.
 
 
 
                                                                                      

Χρήστες Online : 1
Συνολικές επισκέψεις :