Ευρωπαϊκή Εταιρεία
Ελέγχων & Πιστοποιήσεων

Έλεγχοι & Πιστοποίηση παιδικών χαρών και παιδοτόπων


Η EUROCERT μετά την επιτυχή αξιολόγησή της από το ΕΘΝΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΔΙΑΠΙΣΤΕΥΣΗΣ (ΕΣΥΔ) διαπιστεύτηκε στον τομέα ελέγχων (αρχικών-περιοδικών) και πιστοποιήσεων των παιδικών χαρών και παιδότοπων.

Η διαδικασία ελέγχων/πιστοποιήσεων καθορίζει τον τρόπο ελέγχου και αξιολόγησης της συμμόρφωσης των εξοπλισμών των παιδικών χαρών και παιδότοπων σύμφωνα με τις απαιτήσεις των προτύπων, των προδιαγραφών ασφαλείας και της υφισταμένης Νομοθεσίας (Υπ.Απόφ.αρ.36873 ΦΕΚ 1364Β/02-08-2007 και Υπ.Απόφ.αρ.28492 ΦΕΚ 931Β/18-05-2009) που προβλέπει υποχρεωτική εφαρμογή.

Η διαδικασία αυτή εφαρμόζεται σε παιδικές χαρές που εγκαθίστανται σε δημοτικούς/κοινοτικούς χώρους σύμφωνα με τις ισχύουσες διατάξεις, καθώς και σε παιδότοπους που εγκαθίστανται σε ιδιωτικούς μη κοινόχρηστους χώρους εντός κτιρίου (κλειστό) ή περιφραγμένων εκτός κτιρίου (υπαίθριο).

 

ΠΑΙΔΙΚΕΣ ΧΑΡΕΣ

Παιδική χαρά είναι ο οριοθετημένος δημοτικός/κοινοτικός υπαίθριος χώρος που προορίζεται για ψυχαγωγία νηπίων και παιδιών μέχρι δεκατεσσάρων ετών, χωρίς την επίβλεψη προσωπικού.

Η παιδική χαρά εγκαθίσταται σε δημοτικά/κοινοτικά ακίνητα που έχουν χαρακτηρισθεί στο οικείο ρυμοτομικό σχέδιο είτε ως χώροι παιδικής χαράς είτε ως κοινόχρηστοι χώροι, καθώς και σε ακίνητα της ιδιωτικής περιουσίας του δήμου ή της κοινότητας σύμφωνα με τις ισχύουσες διατάξεις.

 

Η παιδική χαρά αποτελείται από εξοπλισμό (όργανα-κατασκευές), ο οποίος είναι ειδικά σχεδιασμένος για ατομικό ή ομαδικό παιχνίδι. Πρέπει επίσης να είναι χωροθετημένη και σχεδιασμένη με τρόπο ώστε να μην τίθεται σε κίνδυνο η ασφάλεια και η υγεία όλων των παιδιών, σύμφωνα με τις απαιτήσεις σειράς προτύπων ΕΛΟΤ ΕΝ 71 που αφορά τα υλικά / εξαρτήματα κατασκευής, και ΕΛΟΤ ΕΝ 1176 (1,2,3,4,5,6,7,10,11) που αφορά τις γενικές/ειδικές απαιτήσεις ασφάλειας και μεθόδους δοκιμής όλων των εξοπλισμών παιδικών χαρών-παιδότοπων και ΕΛΟΤ ΕΝ 1177 που αφορά τις απαιτήσεις ασφάλειας και μεθόδους για τα δάπεδα παιχνιδότοπων με απορροφητικότητα κρούσης.

Η υποχρεωτική διενέργεια ελέγχου των υφισταμένων παιδικών χαρών γίνεται ανά διετία (περιοδικός έλεγχος).

 

ΠΑΙΔΟΤΟΠΟΙ

1. Ως παιδότοπος ορίζεται ο οριοθετημένος μη κοινόχρηστος χώρος στον οποίο παρέχεται αποκλειστικά ψυχαγωγία, σε νήπια και παιδιά, μέχρι δέκα ετών, παρουσία συνοδών, υπό την επίβλεψη προσωπικού.

Ο παιδότοπος αποτελείται από παιχνιδοκατασκευές και παιχνίδια που πρέπει να εμπίπτουν στο πεδίο εφαρμογής σειράς προτύπων ΕΛΟΤ ΕΝ 71, ΕΛΟΤ ΕΝ 1176, ΕΛΟΤ ΕΝ 1177 και ΕΛΟΤ ΕΝ 14960 που αφορά τις απαιτήσεις ασφάλειας και μεθόδους δοκιμής για τις «φουσκωτές» παιχνιδοκατασκευές.

Κυρίως οι παιχνιδοκατασκευές των παιδότοπων είναι :φουσκωτά, παιχνίδια παραγεμισμένα με αφρώδες υλικό (soft play), παιχνίδια δραστηριοτήτων οικιακής χρήσεως (π.χ. τσουλήθρες, σπιτάκια, τραπεζάκια, καρεκλάκια, κλπ) και άλλα. Ο παιδότοπος ως χώρος με ελεγχόμενη πρόσβαση, μπορεί να βρίσκεται :

α) εντός κτιρίου (κλειστός)

β) περιφραγμένος, εκτός κτιρίου (υπαίθριος)

2. Ως παιδότοπος νοείται επίσης κάθε οριοθετημένος μη κοινόχρηστος χώρος, στον οποίο παρέχεται ανάλογη ψυχαγωγία σε παιδιά της αυτής ηλικίας, ο οποίος βρίσκεται σε χώρους όπου αναπτύσσεται διαφορετική δραστηριότητα, όπως καταστήματα υγειονομικού ενδιαφέροντος, ξενοδοχεία, πλοία, ινστιτούτα αισθητικής, γυμναστήρια, κλπ).

 

Οι υφιστάμενοι παιδότοποι ελέγχονται υποχρεωτικά σε ετήσια βάση (περιοδικός έλεγχος).

 

ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΣ ΠΑΙΔΙΚΩΝ ΧΑΡΩΝ – ΠΑΙΔΟΤΟΠΩΝ

Ο εξοπλισμός αυτός αφορά :

 1. Επιφάνεια παιχνιδιού : ως επιφάνεια παιχνιδιού, ορίζεται επιφάνεια παιχνιδότοπου από την οποία ξεκινά η χρήση του εξοπλισμού.
 2. Ελεύθερος χώρος : ως ελεύθερος χώρος ορίζεται ο χώρος μέσα, επάνω ή γύρω από τον εξοπλισμό που μπορεί να καταλάβει ο χρήστης (γλιστρώντας, αιωρούμενος, κλπ).
 3. Ελάχιστος χώρος : ως ελάχιστος χώρος ορίζεται ο χώρος που είναι απαραίτητος για την ασφαλή χρήση του εξοπλισμού.
 4. Χώρος πτώσης : χώρος μέσα, επάνω ή γύρω από τον εξοπλισμό που μπορεί να βρεθεί ο χρήστης, ο οποίος πέφτει από κάποιο υπερυψωμένο τμήμα του εξοπλισμού.
 5. Ελεύθερο ύψος πτώσης : ως ελεύθερο ύψος πτώσης ορίζεται η μεγαλύτερη κατακόρυφη απόσταση από την πιθανή επιφάνεια στήριξης του σώματος μέχρι την επιφάνεια πρόσκρουσης.

 

Τα είδη εξοπλισμού είναι :

 1. Κούνια: ως κούνια ορίζεται ο κινούμενος εξοπλισμός όπου το βάρος του χρήστη φέρεται από ένα άξονα περιστροφής ή έναν αρθρωτό σύνδεσμο.
 2. Μύλος: ως μύλος ορίζεται η κατασκευή με μία ή περισσότερες θέσεις χρηστών που περιστρέφονται γύρω από έναν άξονα με κλίση έως 5ο.
 3. Ταλαντευόμενοι εξοπλισμοί και τραμπάλες: ως ταλαντευόμενος εξοπλισμός και τραμπάλα ορίζεται αυτός που μπορεί να τεθεί σε κίνηση από το χρήστη και χαρακτηρίζεται από ένα εξάρτημα που τον στηρίζει από το κάτω μέρος. Μπορεί να έχει ένα ή περισσότερα καθίσματα.

ΤΥΠΟΙ :

-          ΤΥΠΟΣ Α: τραμπάλα, πραγματοποιείται μόνο μια κατακόρυφη.

-          ΤΥΠΟΣ Β: ταλαντευόμενος εξοπλισμός με εξάρτημα στήριξης ενός σημείου.

-          ΤΥΠΟΣ Γ: εξοπλισμός που στερεώνεται με τέτοιο τρόπο ώστε επιτυγχάνεται κίνηση προς μια κατεύθυνση (κυρίως οριζόντια) καθοδηγούμενος από παράλληλους άξονες.

 1. Τσουλήθρα : ως τσουλήθρα ορίζεται μια κατασκευή με κεκλιμένη επιφάνεια πάνω στην οποία ο χρήστης γλιστράει με μια καθορισμένη πορεία.
 2. Αερόδρομος : ως αερόδρομος ορίζεται ο εξοπλισμός με τον οποίο τα παιδιά κινούνται πάνω ή κατά μήκος καλωδίου με κινητήρια δύναμη τη βαρύτητα.
 3. Φουσκωτά παιχνίδια : ορίζονται τα παιχνίδια που συνίστανται από περιβλήματα με εσωτερική πίεση (φουσκωτά).

Χρήστες Online : 1
Συνολικές επισκέψεις :