Ευρωπαϊκή Εταιρεία
Ελέγχων & Πιστοποιήσεων

Εκπαίδευση

H Ακαδημία Eurocert με συνεχή και σταθερή παρουσία στον χώρο της εκπαίδευσης στελεχών επιχειρήσεων, σε εξειδικευμένα πρότυπα, επι 15 συναπτά έτη, συνεχίζει δυναμικά και σταθερά την πορεία της.

Στελεχωμένη απο προσωπικό άρτια καταρτισμένο με 10 ετή προϋπηρεσία και πλέον, αναγνωρισμένο για την αξία του και με εκαντοντάδες επιθεωρήσεις στο ενεργητικό του και την συνεργασία με εξειδικευμένα εκπαιδευτικά κέντρα του εξωτερικού, καλείται να σας προσφέρει την εμπειρία του, την τεχνογνωσία που κατέχει, λύνοντας κάθε απορία και δίνοντας τα εφόδια στους εκπαιδευόμενους να επιλύουν πρακτικά θέματα.
 
  •  ΚΕΝΤΡΟ ΔΙΑ ΒΙΟΥ ΜΑΘΗΣΗΣ - Η Ακαδημία Eurocert έχει αδειοδοτηθεί από τον Εθνικό Οργανισμό Πιστοποίησης Προσόντων & Επαγγελματικού Προσανατολισμού (ΕΟΠΠΕΠ)
  •  ΣΕΚΟΟΜΕΕ EUROCERT - Σχολή Επαγγελματικής Κατάρτισης Οδηγών Οχημάτων Μεταφοράς Επικίνδυνων Εμπορευμάτων (ADR)
  •  ΚΕΜΕΑ – Σχολή για την πιστοποίηση προσωπικού ιδιωτικής ασφάλειας με έγκριση από το Κέντρο Μελετών Ασφαλείας του Υπουργείου Εσωτερικών
  •  Πρόγραμμα περιοδικής κατάρτισης για την απόκτηση ΠΕΙ Πιστοποιητικού Επαγγελματικής Ικανότητας
  •  Δυνατότητα διοργάνωσης ενδο-εταιρικών επιδοτούμενων προγραμμάτων
  •  Φορέας Παροχής κατάρτισης στην Ορθολογική χρήση των Γεωργικών Φαρμάκων και αδειοδοτημένο Κέντρο Εξετάσεων Χορήγησης Πιστοποιητικού Γνώσεων  Ορθολογικής  Χρήσης των Γεωργικών Φαρμάκων, από το Υπουργείο Παραγωγικής Ανασυγκρότησης, Περιβάλλοντος και Ενέργειας.
  •  Σχεδιασμός, ανάπτυξη και υλοποίηση σύγχρονων εκπαιδευτικών προγραμμάτων
                 -Ποιότητα
                 -Περιβάλλον
                 -Ασφάλεια Τροφίμων
                 -Ορθή Γεωργική Πρακτική
                 -Υγεία & Ασφάλεια στην Εργασία
                 -Εταιρική Κοινωνική Ευθύνη
                 -Ένοπλοι Φρουροί στη Ναυτιλία

 

 

 


Εκπαίδευση Επιθεωρητών Βιολογικών Προϊόντων
Το Coaching ως αποδοτικό εργαλείο management
Πρόγραμμα Εκπαίδευσης
Αίτηση
Κόστος και Τρόποι πληρωμής
Κατάρτιση Προσωπικού Ιδιωτικής Ασφάλειας
Θεματικές Ενότητες
Πρόγραμμα Εξετάσεων
Απαραίτητα Δικαιολογητικά
Πρόγραμμα Μαθημάτων
Τρόποι Πληρωμής
Πρόγραμμα 2015
ΣΧΟΛΗ Σ.Ε.Κ.Ο.Ο.Μ.Ε.Ε. - ADR
ΕΝΔΟΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΑ ΣΕΜΙΝΑΡΙΑ
Χρήστες Online : 1
Συνολικές επισκέψεις :