Ευρωπαϊκή Εταιρεία
Ελέγχων & Πιστοποιήσεων

ΕΝΔΟΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΑ ΣΕΜΙΝΑΡΙΑ


ΕΝΔΟΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΑ ΣΕΜΙΝΑΡΙΑ
 
EUROCERT πραγματοποιεί ενδοεπιχειρησιακά σεμινάρια προσαρμοσμένα στις ιδιαίτερες ανάγκες κάθε επιχείρησης, ώστε να μπορέσουν να ανταποκριθούν στο νέο κοινωνικό-οικονομικό περιβάλλον που έχει διαμορφωθεί.
Η διεξαγωγή ενδοεπιχειρησιακών σεμιναρίων  λειτουργεί σαν όχημα για την επιτυχία μιας επιχείρησης γιατί:
 α. μέσα από την συνεχή κατάρτιση των στελεχών της  μεγιστοποιείται η αξιοποίηση των δυνατοτήτων κάθε εργαζόμενου,
β.  μια άλλη διάσταση είναι ότι η ομάδα που παρακολουθεί ένα σεμινάριο αποκτά κοινούς κώδικες επικοινωνίας .
 
Γιατί με την EUROCERT;
1.       Δυνατότητα υλοποίησης ενδοεπιχειρησιακών σεμιναρίων σε όλη την Ελλάδα και Κύπρο, στις εγκαταστάσεις της Eurocert ή στις εγκαταστάσεις της ενδιαφερόμενης επιχείρησης.
2.       Η επιλογή του εισηγητή γίνεται με βάση την δραστηριότητα της ενδιαφερόμενης επιχείρησης, δηλ εξαρτάται από το πρότυπο και το πεδίο δραστηριότητας.
3.       Η ύλη του κάθε σεμιναρίου σχεδιάζεται με βάση τις εκπαιδευτικές ανάγκες της κάθε επιχείρησης.
4.       Το ωρολόγιο πρόγραμμα προσαρμόζεται στις ιδιαίτερες απαιτήσεις κάθε επιχείρησης, εντός ή εκτός ωραρίου.
5.       Πραγματοποιείται αμφίδρομη αξιολόγηση από τους συμμετέχοντες και από τον εκπαιδευτή, ο οποίος παραδίδει έκθεση με τα αποτελέσματα της αξιολόγησης στην επιχείρηση.
6.       Δίδεται ιδιαίτερη βαρύτητα στην επίλυση αποριών σε ατομικό επίπεδο (σύμφωνα με την θέση), ώστε από την επόμενη μέρα ο κάθε συμμετέχων να μπορεί να εφαρμόσει τις γνώσεις του.
 
Επικοινωνήστε μαζί μας για τον προγραμματισμό ενός ενδοεπιχειρησιακού σεμιναρίου για να σχεδιάσουμε  από κοινού το εκπαιδευτικό πρόγραμμα που καλύπτει  τις ανάγκες σας και τους στόχους  που έχετε θέσει.
 
 
Ποιότητα
 
-ISO 9001:2015
-ΕΝ 15038
-ΕΛΟΤ 1429
-ΕΛΟΤ 1435
-ISO 22716
-ISO 28000
-ISO/IEC 27001
 
Περιβάλλον
 
-Κανονισμοί αποχαρακτηρισμού αποβλήτων ΕΚ 715/2013, ΕΚ 333/2011
-Βιοκαύσιμα ISCC
-Επαλήθευση Εκπομπών Αερίων Θερμοκηπίου EU-ETS
-ISO 14064 Αέρια Θερμοκηπίου
-ISO 14001:2015
-EMAS (EK) 1221/2009
Ενέργεια
 
-ISO 50001:2011
 
Ασφάλεια Τροφίμων
 
-GLOBALGAP-IFA
-GLOBALGAP GRASP
-ISO 22000:2005
-HACCP CODEX ALIMENTARIUS
-AGRO 2.1 & 2.2
-IFS
-ALBERT HEIJN
-ΜΗ ΓΕΝΕΤΙΚΑ ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΜΕΝΕΣ ΖΩΟΤΡΟΦΕΣ ΚΑΙ ΠΡΟΪΟΝΤΑ
-ΧΡΥΣΗ ΚΟΥΖΙΝΑ
-FSSC 22000
-Ορθολογική χρήση γεωργικών φαρμάκων
 
Βιολογικά
 
-Σύμφωνα με τους Κανονισμούς ΕΚ 834/2007 & ΕΚ 889/2008
 
Κατάρτιση Ανθρώπινου Δυναμικού
 
-Marketing
-Benchmarking
-Logistics
-Το Coaching σαν αποδοτικό εργαλείο Marketing
-Maritime
Έλεγχοι
 
-ADR
-Συγκολλητές EN 1090-1 & EN 1090-2
-Έλεγχοι Παιδικών Χαρών και Παιδότοπων
-Πυροσβεστήρες
Εργαστήρια
 
-ISO 17025
-Διεργαστηριακά Σχήματα
Σήμανση CE
 
-Σήμανση CE Εξοπλισμού υπο Πίεση & Απλών Δοχείων Πίεσης
-Σήμανση CE Δομικών Προϊόντων
-Μηχανές
Υγεία και ασφάλεια
 
-ISO 39001
-OHSAS 18001
Κοινωνική ευθύνη
 
-SA 8000
 
 

 

Τα ενδοεπιχειρησιακά σεμινάρια μπορούν να ενταχτούν στο  Πρόγραμμα Επαγγελματικής κατάρτισης εργαζομένων ΛΑΕΚ 0,24% του έτους 2015.

Χρήστες Online : 1
Συνολικές επισκέψεις :