Ευρωπαϊκή Εταιρεία
Ελέγχων & Πιστοποιήσεων

ΕΛΛΑ-ΔΙΚΑ ΜΑΣ

 
 
Το ΕΛΛΑ-ΔΙΚΑ ΜΑΣ είναι το σήμα που δημιουργήθηκε για την πιστοποίηση της Ελληνικότητας της Ιδιοκτησίας επιχειρήσεων που παράγουν προϊόντα ευρείας κατανάλωσης και έχουν παρουσία στα ράφια του Ελληνικού Λιανικού Εμπορίου.  Το σήμα, εφόσον πληρούνται συγκεκριμένα και μετρήσιμα κριτήρια που απαιτούνται για την απονομή του, μπορεί:
 
  • να εφαρμοστεί πάνω στις συσκευασίες των προϊόντων
  • να χρησιμοποιηθεί από την επιχείρηση για ενέργειες προβολής και προώθησης ή
  • να εφαρμοστούν και οι δυο παραπάνω περιπτώσεις.
 
Το σήμα απονέμεται στις εταιρείες ευρείας κατανάλωσης, που έχουν  παρουσία στο ράφι των super markets, είναι Ελληνικής Ιδιοκτησίας και πληρούν τα επιμέρους κριτήρια ορθής επιχειρηματικής δράσης.
 
ΣΕ ΠΟΙΟΥΣ ΑΠΕΥΘΥΝΕΤΑΙ
 
•          σε όλες τις επιχειρήσεις ελληνικής ιδιοκτησίας και ευρείας κατανάλωσης που έχουν  παρουσία στο ράφι των super markets, ανεξαρτήτως μεγέθους ή αντικειμένου εργασιών.
 
•          σε επιχειρήσεις με διάθεση και ουσιαστική θέληση για διατήρηση της ιδιοκτησίας τους στην Ελλάδα σε ένα δύσκολο οικονομικό και πολιτικό περιβάλλον.
 
•          σε όσες επιχειρήσεις αποσκοπούν στη βελτιστοποίηση των διαδικασιών λειτουργίας τους και στην ενίσχυση των δράσεων κοινωνικής ευθύνης.
 
ΟΙ ΣΤΟΧΟΙ ΚΑΙ ΤΑ ΟΦΕΛΗ ΤΟΥ ΣΗΜΑΤΟΣ ΕΛΛΑ-ΔΙΚΑ ΜΑΣ
 
Το σήμα ΕΛΛΑ-ΔΙΚΑ ΜΑΣ αποσκοπεί:
 
•          στην ομοιόμορφη αποτύπωση της ένδειξης που εκφράζει την ελληνικότητα ενός προϊόντος.
 
•          στο να προάγει υψηλής ποιότητας ελληνική επιχειρηματικότητα και να ωθήσει προς αυτή τις εταιρείες.
 
•          στην περαιτέρω ευαισθητοποίηση των εταιρειών ως προς τις πρακτικές που εφαρμόζουν αναφορικά με την κοινωνική τους δράση και την περιβαλλοντική τους ευθύνη.
 
Με αποδεδειγμένες δράσεις επιχειρηματικής Αριστείας και Πιστοποίηση της Ελληνικής Ταυτότητας των προϊόντων τους που παράγονται στην Ελλάδα, οι εταιρείες επιτυγχάνουν ανταγωνιστικό πλεονέκτημα και διαφοροποίηση στον τομέα που δραστηριοποιούνται.
 
ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΗΣ
 
Η διαδικασία που θα πρέπει να ακολουθηθεί προκειμένου σε μια επιχείρηση να απονεμηθεί το σήμα ΕΛΛΑ-ΔΙΚΑ ΜΑΣ είναι η εξής:
 
•          Η ενδιαφερόμενη επιχείρηση θα πρέπει να υποβάλλει Αίτηση Πιστοποίησης στην EUROCERT, η οποία θα συνοδεύεται από όλα τα απαιτούμενα δικαιολογητικά.
 
•          Η EUROCERT ορίζει ομάδα επιθεώρησης και διενεργεί επιτόπια αξιολόγηση στις εγκαταστάσεις της επιχείρησης.
 
•          Εφόσον δεν υπάρχουν αποκλίσεις, τότε η EUROCERT εκδίδει το Πιστοποιητικό, με ταυτόχρονη ενημέρωση της ιστοσελίδας.
 
 

 

Χρήστες Online : 1
Συνολικές επισκέψεις :