Ευρωπαϊκή Εταιρεία
Ελέγχων & Πιστοποιήσεων

Διαπιστεύσεις

ISO 9001:2008 - Σύυστημα Διαχείρισης Ποιότητας
ISO 14001:2004 - Σύστημα Περιβαλλοντικής Διαχείρισης
OHSAS 18001:2007 - Σύστημα Διαχείρησης Υγείας και Ασφάλειας στην Εργασία
ISO 22000:2005 - Σύστημα Διαχείρησης της Ασφάλειας των Τροφίμων
ISO/IEC 27001:2005 - Σύστημα Διαχείρισης της Ασφάλειας Πληροφοριών
ISO 50001:2011 - Σύστημα Διαχείρισης Ενέργειας
AGRO 2.1 & 2.2 - Συστήματα Ολοκληρωμένης Διαχείρισης στη Γεωργία & Διαχείρισης Αγροτικού Περιβάλλοντος
EΛΟΤ 1429:2008 - Διαχειριστική Επάρκεια Οργανισμών για την Υλοποίηση έργων Δημοσίου Χαρακτήρα
ΕΛΟΤ 1435:2009 - Σύστημα Διαχείρισης Επιχειρήσεων Παροχής Υπηρεσιών Επικοινωνίας
Οδηγίες Ε.Ε. - Συστήματα Διασφάλισης Ποιότητας
EMAS - Κανονισμός 1221:2009 - Περιβαλλοντική Επαλήθευση
Επαληθεύσεις Εκπομπών Αερίων Θερμοκηπίου
SA 8000:2008 - Σύστημα Διαχείρισης Κοινωνικής Ευθύνης
IFS - International Food Standard
Διεργαστηριακές Δοκιμές
ADR - Ευρωπαική Συμφωνία σχετικά με τον έλεγχο οχημάτων οδικής μεταφοράς επικινδύνων εμπορευμάτων
Βιομηχανικά Προιόντα - Ανελκυστήρες, Ανυψωτικά, Εξοπλισμός Υπό Πίεση, Μηχανές κ.α.
Χρήστες Online : 1
Συνολικές επισκέψεις :