Ευρωπαϊκή Εταιρεία
Ελέγχων & Πιστοποιήσεων

Απαραίτητα Δικαιολογητικά


Τα απαραίτητα δικαιολογητικά για την παρακολούθηση Μαθημάτων  για την συμμετοχή στις Εξετάσεις Πιστοποίησης, οι οποίοι δε διαθέτουν αναγνωρισμένο επαγγελματικό τίτλο της ειδικότητας Προσωπικού Ιδιωτικής Ασφάλειας είναι τα παρακάτω:

  • Αίτηση
  • Πρόσφατη φωτογραφία του υποψηφίου, τύπου ταυτότητας. (έγχρωμη ή ασπρόμαυρη)
  • Νόμιμα θεωρημένο φωτοαντίγραφο των δύο όψεων του δελτίου αστυνομικής ταυτότητας ή ελλείψει ταυτότητας, φωτοαντίγραφο των κρίσιμων σελίδων του διαβατηρίου (δηλ. εκείνων στις οποίες αναφέρονται ο αριθμός και τα στοιχεία ταυτότητας του κατόχου ή η άδεια διαμονής) ή νόμιμα θεωρημένο αντίγραφο της σχετικής βεβαίωσης κατάθεσης αίτησης για έκδοση άδειας διαμονής της αρμόδιας αρχής.  Εάν από τα παραπάνω δεν προκύπτει η ημερομηνία γέννησης ή/και το όνομα πατρός προσκομίζεται και πιστοποιητικό γεννήσεως.
Άλλη προυπόθεση για την συμμετοχή στα μαθήματα και τις εξετάσεις είναι να είναι κάτοχοι απολυτήριου Γυμνασίου.
Είναι απαράιτητη η προυπηρεσία για την συμμετοχή στα μαθήματα και στις εξετάσεις. 
 
Η υποβολή των αιτήσεων είναι δυνατόν να πραγματοποιηθεί ηλεκτρονικά στο email cpistevou@eurocert.gr ή με φαξ στο 2106203018.
 
Η κατάθεση των δικαιολογητικών μπορεί να πραγματοποιηθεί και με συστημένη επιστολή.
 
Η υποβολή των αιτήσεων και των δικαιολογητικών γίνεται αυστηρά εντός προκαθορισμένων ημερομηνιών, οι οποίες αναρτώνται ταυτόχρονα με το πρόγραμμα των μαθημάτων.

 

Χρήστες Online : 1
Συνολικές επισκέψεις :